Medlemskab og priser

Priser for indskud, medlemskab, liggeplads og opkrævning

Priser 2024

  • Optagelse kræver et indskud på kr. 550,- som ikke refunderes ved udmeldelse
  • Aktivt medlemskab årligt kr. 495,-
  • Passivt medlemskab årligt kr. 220,
  • Tildeling af ny bådplads kræver et indskud på kr. 5.000,- som ikke kan refunderes
  • Et årligt pladskontingent på kr. 550,-
  • En årlig pladsleje på kr. 104,50 pr. kvadratmeter (bådens længste længde x bådens bredde)

Kontingenter opkræves årligt forud ved fremsendelse af faktura via mail

Pladsleje og –kontingent opkræves årligt forud for sæsonen, eller ved etablering/ændring ved fremsendelse af faktura via mail

Betaling sker til angivet bankkontonummer.