Klubhuset

Vores klubhus er både klubhus for medlemmer og servicebygning for gæster

Sejlerloftet

Er vores klublokale som ligger på 1. sal og er dagligt samlingssted for medlemmer og danner rammen om klubbens aktiviteter på land.

Sejlerloftet har udsigt til både Limfjorden og Kattegat.

Det er her, at medlemmerne mødes til hygge, en bid mad og måske en øl efter den ugentlige dyst på kapsejladsbanen. Det er også her, hvor klubbens fester afholdes.

Som medlem har du ret til en nøglebrik til klubhuset, som du kan hente på Hals Bådelaugs havnekontor.

Lokalet kan ikke lejes af medlemmerne til private arrangementer.

Sejlerstuen

Sejlerstuen er en af gæsternes mulighed for at opholde sig inden døre og lave mad i det derværende køkken.

Det er muligt for medlemmer at leje Sejlerstuen indenfor følgende regler:

  • Udenfor sejlsæsonen i perioden 1. oktober til 1. april
  • Kan kun lejes af klubbens medlemmer
  • Lejer skal være tilstede og er ansvarlig for lokale og inventar
  • Lokalet afleveres rengjort
  • Prisen oplyses ved henvendelse

Aftale om udlejning sker til Inger Kristensen tlf (+45) 98 25 17 15