Medlemskab

Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver mand eller kvinde, der er aktiv inden for lystsejlads

Der er 3 typer medlemskab:

  • Aktivt medlemskab – har adgang til og stemmeret på generalforsamling
  • Passivt medlemskab – har adgang til generalforsamling, men ingen stemmeret
  • Æresmedlemsskab – har adgang til og stemmeret på generalforsamling og er kontingentfrie

Ansøg om medlemskab og/eller bådplads her