Sejl- og havneforhold

Vores sejl- og havneforhold

Anduvningen af havnen er problemfri (position 56 grader 59′ 4 N/ 10 grader 18’5 E).

Indsejlingen er let at kende på BB-indsejlingsfyr, en hvid bygning med en rød stribe. Vær opmærksom på, at der kan være strøm på tværs af indsejlingen. Havnen er fyrbelyst.

Der er god vanddybde overalt.

Havneforhold

Pladserne på indersiden af den E-lige ydermole er forbeholdt lodsbåde.

Den yderste del af pælebroen på N-siden af det E-lige yderbassin er forbeholdt færgen, der overnatter her. Denne del af broen er afmærket med en gul stribe.

Sejlere bør fortrinsvis lægge til i den W-lige del af havnen. Her er der mulighed for at ligge ved flydebro og hækbro i den yderste del. Ved de øvrige kajpladser ligger man langskibs.

Det W-lige yderbassin er beskyttet af en læmole. Ved roligt vejr kan man ligge ved bolværket uden på ydermolen.

Der er god vanddybde overalt.