Foreningen

Hals bådelaug er en forening med ca. 150 medlemmer, som blev stiftet den 22. marts 1973

Foreningens formål er at understøtte interessen for sejlads med såvel sejl- som motorbåde.

Fritids- og erhvervsfiskeri er ikke en del af klubbens formålsparagraf

Foreningen råder over en stor del af vandarealet i Hals Havn, og er ansvarlig for broanlæg og bygninger i den vestlige del af havnearealet.

Foreningen vil gerne holde en høj standard for såvel medlemmer som vore gæster. Havnen anløbes årligt af ca. 5.000 gæstende både.

Foreningen ledes af en bestyrelse og 4 underudvalg:

Havnemyndigheder på Hals havn:

  • Erhvervsfartøjer – Aalborg Kommune
  • Fritidsfartøjer – Hals bådelaug